Thực hiện kế hoạch năm học của nhà trường, kế hoạch hoạt động của Công đoàn cơ sở và kế hoạch hoạt động thư viện trường tiểu học Thịnh Lộc năm học 2018 – 2019. Chiều ngày ...